Kalender

Välkommen till Genderkalendern!

Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin: Göteborg

Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet framåt.

Under dagen kommer vi att gemensamt utveckla forsknings- och utvecklingsarbete inom programmets profilområden, diskutera lärosätenas förberedelser inför prevalensstudien samt föra dialog om studiens design och genomförande. Arrangörer är Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, Universitets- och högskolerådet samt SUHF.
Inbjudan riktar sig till universitetsledningar, programmets kontaktpersoner, forskare på fältet liksom sakkunniga, handläggare och samordnare för jämställdhet, jämlikhet och lika villkor.

Anmälan via https://survey.ki/dialogdagar senast 13 december 2019!

Datum: 23 januari 2020
Tid: 10:00 - 16:00
Plats: Göteborg
Typ: Course
Arrangör: Karolinska Institutet | KTH | MU | NSFG | SUHF | UHR
Direkt till tjänsten »


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet