Kalender

Välkommen till Genderkalendern!

Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin: Malmö

Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet framåt.

Under dagen kommer vi att gemensamt utveckla forsknings- och utvecklingsarbete inom programmets profilområden, diskutera lärosätenas förberedelser inför prevalensstudien samt föra dialog om studiens design och genomförande. Arrangörer är Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, Universitets- och högskolerådet samt SUHF.
Inbjudan riktar sig till universitetsledningar, programmets kontaktpersoner, forskare på fältet liksom sakkunniga, handläggare och samordnare för jämställdhet, jämlikhet och lika villkor.

Anmäl dig senast 13 december via https://survey.ki/dialogdagar

Datum: 17 januari 2020
Tid: 10:00 - 16:00
Plats: Malmö
Typ: Course
Arrangör: Karolinska Institutet | KTH | MU | NSFG | SUHF | UHR
Direkt till tjänsten »


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet