Kalender

Välkommen till Genderkalendern!

Datum
Plats
Beskrivning
Typ
Länk
15 november 2018
Stockholm
Kroppen i teori och praktik
Forskarkursen Kroppen i teori och praktik/The Body in Theory and Practice (7,5 hp) erbjuds till våren, vt-19, av genusvetenskap på Stockholms universitet. Den går nu att söka, se info i länkarna nedan. Den kommer att ges helt eller delvis på engelska, beroende på vilka som söker. Period: VT19, prel. vecka 12-15 (18/3 – 12/4)

Läs mer ›
PhD-course
16 november 2018
Lund
Genusvetenskapens dag: Transformations and resistances: celebrating 40 years of feminist research and education
The Department of gender studies was founded 1978 at Lund University through a network of researchers. Come celebrate 40 years of feminist education and research during Gender Studies Day the 16th of November!

Läs mer ›
Seminar
21 november 2018
Umeå
Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer
Välkommen till länsstyrelsernas processutbildning om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer. Utbildningen vänder sig till dig som redan har god kunskap om våld i nära relationer och vill utveckla din praktik eller verksamhet med hjälp av intersektionella perspektiv. Du kanske arbetar i en kommun, idéburen sektor, landsting eller annan verksamhet.

Läs mer ›
Course
23 november 2018
Stockholm
Strategutbildning i jämställdhetsintegrering
Utbildningen syftar till att du kan leda och organisera arbetet med jämställdhetsintegrering i organisationen samt att du under tiden kan arbeta med ert ordinarie arbete under utbildningen och få feedback på det. Vi kommer att anpassa utbildningen utifrån dina behov genom att ni får möjlighet att berätta om just era behov innan utbildningen och vid första tillfället. Start: 23 november

Läs mer ›
Course
23 november 2018 -
24 november 2018
Stockholm
Scientific Persona and its incarnations - forms and functions of scientific and scholarly identity formation
How are scientific personae embodied in (gendered) behaviors and performances, in clothing codes, in appearance, in habits of living and in academic cultures? What kinds of academic femininities and masculinities are associated with the creation of scientific personae in various academic settings and disciplines?

Läs mer ›
Conference
1 december 2018
 
Call for submissions on book about #metoo
Giti Chandra and Irma Erlingsdottir propose a book length study of the many avatars of the #metoo movement around the world; a compilation of perspectives from men and women across nations and cultures that can be put into conversation.

Läs mer ›
Call for papers
15 december 2018
Uppsala
CfP: Tidskrift för genusvetenskap, tema: abort och reproduktiva val
Hittills har det i TGV endast publicerats ett fåtal artiklar som fokuserar på abort. Därför gör vi ett specialnummer på temat, och söker nu artiklar om abort och reproduktiva val.

Läs mer ›
Call for papers
19 december 2018
Umeå, Uppsala, Karlstad
Feminist geographies, 7,5 ECTS credits
PhD course within the National program for research education in Human geography, spring 2019

Läs mer ›
PhD-course
7 januari 2019
Gothenburg
CfP g19 – 2019 conference for gender studies
Rethinking Knowledge Regimes: Solidarities and Contestations The g19 conference in Gothenburg 7-9 October 2019 - Rethinking Knowledge Regimes: Solidarities and Contestations - seeks to bring together the broad and interdisciplinary field that constitutes gender studies in Sweden today. It addresses the current societal challenges at both local and global levels and enquires about how gender studies can contribute to analysing the major events in the contemporary world.

Läs mer ›
Call for papers
11 april 2019 -
12 april 2019
Rome
2nd International Conference on Gender Research (ICGR 2019)
Call for papers open until Sept 20, 2018. More info to come!

Läs mer ›
Conference
4 juli 2019 -
6 juli 2019
Amsterdam
European Conference on Politics & Gender
ECPG offers a platform for exchange and dialogue about how understanding gender is central to understand politics and where diversity and plurality in analytical perspectives and methodologies is enhanced.

Läs mer ›
Conference
7 oktober 2019 -
9 oktober 2019
Gothenburg
Gender conference g19: Rethinking Knowledge Regimes: Solidarities and Contestations
The g19 conference in Gothenburg 7-9 October 2019 seeks to bring together the broad and interdisciplinary field that constitutes gender studies in Sweden today. It addresses the current societal challenges at both local and global levels and enquires about how gender studies can contribute to analysing the major events in the contemporary world.

Läs mer ›
Conference
10 december 2019
Karlstad
CfP: Revisiting the Home: the 3rd International Geomedia Conference
Geomedia 2019 welcomes proposals for individual papers as well as thematic panels in English through the conference website.

Läs mer ›
Call for papers
Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet