Kalender

Välkommen till Genderkalendern!

Datum
Plats
Beskrivning
Typ
Länk
22 oktober 2018
Malmö
PhD course: Feminist Theories on Science and Knowledge (4 credits)
This course focuses on different strands of feminist critique within science theory which are closely connected to epistemological and ontological questions.

Läs mer ›
PhD-course
22 oktober 2018
Luleå
Doktorandkurs i genus, teknik och organisation
Under denna hösttermins andra hälft (v. 46 - v. 3) hålls en doktorandkurs i genus, teknik och organisation vid Luleå tekniska universitet. Kursen ger sammanlagt 7,5 högskolepoäng och ges av ämnet Arbetsvetenskap vid avd. Människa och teknik. Den som är antagen till forskarutbildningen är behörig att söka och ansökan ska vara skickad till fredrik.sjogren@ltu.se eller kristina.johansson@ltu.se senast tre veckor innan kursstart.

Läs mer ›
PhD-course
26 oktober 2018
Göteborg
ARKIV OCH GENUSFORSKNING - En jubileumskonferens för KvinnSam 60 år
2018 fyller KvinnSam – nationellt bibliotek för genusforskning 60 år. Det firar vi genom att tillsammans med Uppsala universitetsbibliotek bjuda in till en dag fylld av föreläsningar om arkiv och genusforskning. Talarna kommer att dela med sig av erfarenheter om hur personarkiv används i genusforskning, om spännande forskningsprojekt där personarkiv är en del av materialet, samt om hur oväntade samband i arkiven blir till unika forskningsprojekt. Fredag 26 oktober 2018 SISTA ANMÄLAN: 12 oktober 2018

Läs mer ›
Conference
30 oktober 2018
 
Kvinnor, män och miljö - del 2 Webbseminaium
uppföljaren på webbinariet om kvinnor, män och miljö. Den här gången med fokus på verktyg; på vilket sätt går det att arbeta med jämställdhet och hållbarhet i den konkreta verksamheten? Transporter är ett område som kommer att belysas extra. Trivectors forskare Christian Dymén talar om hållbara och jämställda transporter. Christian är konsult och forskare med fokus på jämställdhet, genus, social hållbarhet och medborgardialoger har tidigare arbetat som forskare och samhällsplanerare på kommunal och regional nivå. Ebba Sundström, Umeå kommun berättar om Umeås arbete med att integrera jämställdhetsperspektivet i övrig verksamhet, till exempel med projekt som The Gendered Landscape och Den koldioxidsnåla platsen. Kommunen har också gjort en konsumtionsvaneundersökning som ska leda till beräkningar av invånarnas koldioxidavtryck. Hur kan den kunskapen tas ett steg vidare

Läs mer ›
Seminar
8 november 2018
Stockholm
Mångfald och inkludering i kommunikationen
Om att kommunicera jämställt och jämlikt, involvera fler målgrupper med facilitering, kommunikation och dialog.

Läs mer ›
Conference
9 november 2018
Stockholm
Shrinking academic freedom – World Science Day for Peace and Development symposium
The symposium will focus on Europe and among the speakers are: Andrea Petö (Professor in Gender Studies at the Central European University in Budapest), Professor Astrid Söderbergh-Widding (Vice-Chancellor at Stockholm University) and Professor Staffan I. Lindberg (Director of the Varieties of Democracy Institute, V-Dem, in Gothenburg, Young Academy of Sweden Member). Moderator: Helena Lindholm (Professor in Social Sciences at Gothenburg University and Chair of the Expert Group for Aid Studies, EBA, a Government committee). Venue: Bankhallen, Regeringskansliet, Stockholm. Light lunch served from 12:00 Registration Opens in October.

Läs mer ›
Meeting
15 november 2018
Stockholm
Kroppen i teori och praktik
Forskarkursen Kroppen i teori och praktik/The Body in Theory and Practice (7,5 hp) erbjuds till våren, vt-19, av genusvetenskap på Stockholms universitet. Den går nu att söka, se info i länkarna nedan. Den kommer att ges helt eller delvis på engelska, beroende på vilka som söker. Period: VT19, prel. vecka 12-15 (18/3 – 12/4)

Läs mer ›
PhD-course
21 november 2018
Umeå
Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer
Välkommen till länsstyrelsernas processutbildning om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer. Utbildningen vänder sig till dig som redan har god kunskap om våld i nära relationer och vill utveckla din praktik eller verksamhet med hjälp av intersektionella perspektiv. Du kanske arbetar i en kommun, idéburen sektor, landsting eller annan verksamhet.

Läs mer ›
Course
23 november 2018 -
24 november 2018
Stockholm
Scientific Persona and its incarnations - forms and functions of scientific and scholarly identity formation
How are scientific personae embodied in (gendered) behaviors and performances, in clothing codes, in appearance, in habits of living and in academic cultures? What kinds of academic femininities and masculinities are associated with the creation of scientific personae in various academic settings and disciplines?

Läs mer ›
Conference
23 november 2018
Stockholm
Strategutbildning i jämställdhetsintegrering
Utbildningen syftar till att du kan leda och organisera arbetet med jämställdhetsintegrering i organisationen samt att du under tiden kan arbeta med ert ordinarie arbete under utbildningen och få feedback på det. Vi kommer att anpassa utbildningen utifrån dina behov genom att ni får möjlighet att berätta om just era behov innan utbildningen och vid första tillfället. Start: 23 november

Läs mer ›
Course
1 december 2018
 
Call for submissions on book about #metoo
Giti Chandra and Irma Erlingsdottir propose a book length study of the many avatars of the #metoo movement around the world; a compilation of perspectives from men and women across nations and cultures that can be put into conversation.

Läs mer ›
Call for papers
7 januari 2019
Gothenburg
CfP g19 – 2019 conference for gender studies
Rethinking Knowledge Regimes: Solidarities and Contestations The g19 conference in Gothenburg 7-9 October 2019 - Rethinking Knowledge Regimes: Solidarities and Contestations - seeks to bring together the broad and interdisciplinary field that constitutes gender studies in Sweden today. It addresses the current societal challenges at both local and global levels and enquires about how gender studies can contribute to analysing the major events in the contemporary world.

Läs mer ›
Call for papers
11 april 2019 -
12 april 2019
Rome
2nd International Conference on Gender Research (ICGR 2019)
Call for papers open until Sept 20, 2018. More info to come!

Läs mer ›
Conference
4 juli 2019 -
6 juli 2019
Amsterdam
European Conference on Politics & Gender
ECPG offers a platform for exchange and dialogue about how understanding gender is central to understand politics and where diversity and plurality in analytical perspectives and methodologies is enhanced.

Läs mer ›
Conference
7 oktober 2019 -
9 oktober 2019
Gothenburg
Gender conference g19: Rethinking Knowledge Regimes: Solidarities and Contestations
The g19 conference in Gothenburg 7-9 October 2019 seeks to bring together the broad and interdisciplinary field that constitutes gender studies in Sweden today. It addresses the current societal challenges at both local and global levels and enquires about how gender studies can contribute to analysing the major events in the contemporary world.

Läs mer ›
Conference
10 december 2019
Karlstad
CfP: Revisiting the Home: the 3rd International Geomedia Conference
Geomedia 2019 welcomes proposals for individual papers as well as thematic panels in English through the conference website.

Läs mer ›
Call for papers
Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet