Kalender

Välkommen till Genderkalendern!

Datum
Plats
Beskrivning
Typ
Länk
1 juli 2019
Almedalen, Visby
Jämställdhet i akademin - hur svårt får det vara?
Jämställdhet torde vara en självklarhet i hela samhället - även i akademin. Majoriteten av universitetsstudenterna är kvinnor. I grundskolan ges de högsta betygen till flickor. Varför återspeglas inte detta på professorsnivå? Hur svårt får det vara?

Läs mer ›
Seminar
2 juli 2019
Almedalen, Visby
Är jämställdhetsintegrering en tillräcklig strategi för att nå Sveriges jämställdhetspolitiska mål?
Gång på gång satsas det på jämställdhetsintegrering som strategi men ändå tycks det vara svårt att nå uppsatta jämställdhetsmål. Finns det risk för att jämställdhetsintegrering som strategi byråkratiserar bort hela poängen med att faktiskt våga utmana könsmaktsordningen?

Läs mer ›
Seminar
1 september 2019 -
4 september 2019
Oslo
Third European Conference on Domestic Violence
Norwegian Social Research (NOVA) at OsloMet – Oslo Metropolitan University and the Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS) are happy to announce that the Third European Conference on Domestic Violence will take place on 1-4 September 2019, in Oslo, Norway.

Läs mer ›
Conference
7 oktober 2019 -
9 oktober 2019
Gothenburg
Gender conference g19: Rethinking Knowledge Regimes: Solidarities and Contestations
The g19 conference in Gothenburg 7-9 October 2019 seeks to bring together the broad and interdisciplinary field that constitutes gender studies in Sweden today. It addresses the current societal challenges at both local and global levels and enquires about how gender studies can contribute to analysing the major events in the contemporary world.

Läs mer ›
Conference
10 december 2019
Karlstad
CfP: Revisiting the Home: the 3rd International Geomedia Conference
Geomedia 2019 welcomes proposals for individual papers as well as thematic panels in English through the conference website.

Läs mer ›
Call for papers

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet