Kalender

Välkommen till Genderkalendern!

Datum
Plats
Beskrivning
Typ
Länk
29 maj 2019
Skövde
Utbildning för kursledare i mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer - Skövde
Länsstyrelsen bjuder in till en utbildning för kursledare. Syftet med utbildningen är att skapa förutsättningar för kommuner att kunna erbjuda grundläggande utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i egen regi med stöd av en kursledare.

Läs mer ›
Course
13 juni 2019
Uppsala
Maskulinitet: Arbete och fritid
Maskulinitetsgruppen vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, bjuder in till symposiet Maskulinitet: Arbete och fritid.

Läs mer ›
Seminar
14 juni 2019
Stockholm
Dialogmöte om genusbaserad utsatthet
Den 8 mars tog vi steget vidare efter #metoo och lanserade ett forsknings- och samverkansprogram med fokus på hur svensk högskolesektor gemensamt kan förbättra arbets- och studiemiljön på våra lärosäten. KI, KTH, Malmö universitet och SUHF bjuder nu in till fortsatt dialog.

Läs mer ›
Conference
14 juni 2019
Stokcholm
Dialogdag om genusbaserad utsatthet
Den 8 mars tog vi steget vidare efter #metoo och lanserade ett forskningsoch samverkansprogram med fokus på hur svensk högskolesektor gemensamt kan förbättra arbets- och studiemiljön på våra lärosäten. KI, KTH, Malmö universitet och SUHF bjuder nu in till fortsatt dialog.

Läs mer ›
Meeting
14 juni 2019
Stockholm
Kreativt akademiskt skrivande
Kursen vänder sig till doktorander som vill använda kreativa skrivsätt i sin forskning men också till dem som vill få möjlighet att närma sig sitt avhandlingsämne från ett annat håll.

Läs mer ›
PhD-course
15 juni 2019
Amsterdam
CfP: Is Gender Dangerous? Unravelling anti-gender and anti-migrant movements and reflecting on the current challenges of doing research on gender
The Network for the Anthropology of Gender and Sexuality (NAGS) of the European Association of Social Anthropologists (EASA) will hold its Interannual Meeting and two-day workshop on 19-20 September 2019 at Vrije Universiteit Amsterdam, the Netherlands.

Läs mer ›
Call for papers
1 september 2019 -
4 september 2019
Oslo
Third European Conference on Domestic Violence
Norwegian Social Research (NOVA) at OsloMet – Oslo Metropolitan University and the Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS) are happy to announce that the Third European Conference on Domestic Violence will take place on 1-4 September 2019, in Oslo, Norway.

Läs mer ›
Conference
7 oktober 2019 -
9 oktober 2019
Gothenburg
Gender conference g19: Rethinking Knowledge Regimes: Solidarities and Contestations
The g19 conference in Gothenburg 7-9 October 2019 seeks to bring together the broad and interdisciplinary field that constitutes gender studies in Sweden today. It addresses the current societal challenges at both local and global levels and enquires about how gender studies can contribute to analysing the major events in the contemporary world.

Läs mer ›
Conference
10 december 2019
Karlstad
CfP: Revisiting the Home: the 3rd International Geomedia Conference
Geomedia 2019 welcomes proposals for individual papers as well as thematic panels in English through the conference website.

Läs mer ›
Call for papers

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet