Kalender

Välkommen till Genderkalendern!

Datum
Plats
Beskrivning
Typ
Länk
24 september 2019
Uppsala
Vad diskuteras i den aktuella genusforskningen?
Välkomna till Uppsala Stadsbiblioteket den 24 september när forskare från Centrum för genusvetenskap får 10 minuter var på sig att presentera sin forskning!

Läs mer ›
Seminar
7 oktober 2019 -
9 oktober 2019
Gothenburg
Gender conference g19: Rethinking Knowledge Regimes: Solidarities and Contestations
The g19 conference in Gothenburg 7-9 October 2019 seeks to bring together the broad and interdisciplinary field that constitutes gender studies in Sweden today. It addresses the current societal challenges at both local and global levels and enquires about how gender studies can contribute to analysing the major events in the contemporary world.

Läs mer ›
Conference
10 december 2019
Karlstad
CfP: Revisiting the Home: the 3rd International Geomedia Conference
Geomedia 2019 welcomes proposals for individual papers as well as thematic panels in English through the conference website.

Läs mer ›
Call for papers

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet