GenderFund

Masterstipend

Senter for likestilling ved Universitetet i Agder lyser ut tre stipender på kr. 10.000,- til UiA-studenter som skal skrive masteroppgave om likestillingsproblematikk i 2019-2020.

Deadline: 1 October 2019
Go to the post »


Logotype Nordic Council of Ministers Logotype Swedish Secretariat for Gender Research Logotype University of Gothenburg