GenderFund

Stipend

Dagrunn Grønbechs legat utlyser stipendmidler med formål om å belyse ulike sider ved kvinnekultur, kvinners mangfold av arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Alle med interesse for kvinneforskning, formidling med kvinneperspektiv og andre som ønsker å synliggjøre kvinners betydning kan søke.

Deadline: 1 October 2019
Go to the post »


Logotype Nordic Council of Ministers Logotype Swedish Secretariat for Gender Research Logotype University of Gothenburg