NIKK:n toimeksianto

NIKKPohjoismaiden tasa-arvoministerit ovat päättäneet, että Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus NIKK toimii yhteistyöelimenä Göteborgin yliopiston kansallisen sukupuolitutkimussihteeristön yhteydessä. Toimeksianto on voimassa 1. lokakuuta 2012–31. joulukuuta 2018.

Tehtävät

NIKK:n tehtävät:

  1. Kerätään ja välitetään tietoa tasa-arvoalan kansallisesta tutkimuksesta, politiikasta ja käytännöstä. Näkökulma on pohjoismainen, ja kohderyhmänä on laaja joukko sidosryhmiä. Kanavina ovat muun muassa verkkosivusto, sähköinen uutiskirje ja sosiaalinen media sekä muut käytettävissä olevat mediakanavat.
  2. Levitetään koko Pohjolan tasa-arvo- ja sukupuolitutkimusta koskevaa ajankohtaista ja vertailevaa tietoa, joka voi pohjustaa poliittisia keskusteluja tasa-arvoasiain ministerineuvoston ja virkamieskomitean kokouksissa sekä pohjoismaisissa, eurooppalaisissa ja kansainvälisissä kokouksissa ja seminaareissa.
  3. Luodaan työnkulut, jotka varmistavat tietojen keräämisen koko Pohjolasta ja niiden välittämisen skandinaavisilla kielillä ja englanniksi. Tiedotus Pohjoismaiden muilla kielillä on toivottavaa, ja sitä tehdään resurssitilanteen mukaan.
  4. Autetaan luomaan verkostoja sukupuolitutkimusta ja tasa-arvopolitiikkaa koskeville pohjoismaisille keskusteluille sekä lisätään pohjoismaisen tasa-arvopoliittisen työn tunnettuutta.
  5. Toimitaan tarvittaessa hankesihteeristönä, joka vastaa toimintasuunnitelmiin ja yhteistyöohjelmiin sisältyvien toimintojen toteutuksesta.
  6. Tarjotaan tasa-arvoalan pohjoismaisiin yhteistyöohjelmiin ja toimintasuunnitelmiin liittyviä ideoita ja aineistoja, jotka auttavat uusien painopistealueiden, toimintojen ja hankkeiden suunnittelussa.

Logotype Nordic Council of Ministers Logotype Swedish Secretariat for Gender Research Logotype University of Gothenburg