Pohjoismaisen yhteistyön ja NIKK:n taustaa

Pohjoismaista tasa-arvoyhteistyötä on tehty jo vuosikymmeniä. Tasa-arvoasiat ovat synnyttäneet rajat ylittävää yhteistyötä muun muassa äänioikeusliikkeessä, rauhanliikkeessä ja viimeksi feministisissä liikkeissä.

Vuonna 1974 Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti, että kaikkien Pohjoismaiden hallitusten tulee nimittää tasa-arvoyhteistyölle yhdyshenkilö.

Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehtävä tasa-arvoyhteistyö vakiintui vuonna 1980, jolloin perustettiin tasa-arvoasiain ministerineuvosto.

Vuosina 1991–1994 ministerineuvosto rahoitti pohjoismainen naistutkimuskoordinaattori -hanketta, jonka sijaintipaikkana oli Turku.

 

Hankkeen jälkeen järjestettiin pohjoismaisen tutkimuslaitoksen perustamista koskeva tarjouskilpailu, jonka voitti Oslon yliopisto. Laitos perustettiin vuonna 1995, ja se toimi ensin nimellä Pohjoismainen naistutkimusinstituutti. Vuosina 2006–2007 nimeksi vaihtui Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus, ja laitos muuttui osaamiskeskukseksi. Molemmista nimistä käytettiin lyhennettä NIKK.

Vuonna 2011 Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti muuttaa NIKK:n laitoksesta yhteistyöelimeksi. Vuonna 2012 toiminnasta järjestettiin tarjouskilpailu, joka koski tiedotustehtävän kehittämistä, tasa-arvoalan pohjoismaisen tukijärjestelmän hallinnointia sekä hankesihteeristönä toimimista. Tarjouskilpailun voitti Göteborgin yliopisto ja sen kansallinen sukupuolitutkimussihteeristö.

Yhteistyöelin Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus NIKK perustettiin vuoden 2012 lopussa. Nykymuotoisen toiminnan on määrä jatkua vuoden 2018 loppuun saakka.

Muutoksista huolimatta lyhenne NIKK edustaa Pohjoismaissa – ja ennen kaikkea kansainvälisesti – edelleenkin sukupuoli- ja tasa-arvoalan tietoa, tutkimusta ja osaamista.


Logotype Nordic Council of Ministers Logotype Swedish Secretariat for Gender Research Logotype University of Gothenburg