Tietoa NIKKistä selkokielellä

NIKK on Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus.

NIKK tiedottaa naisten ja miesten
välisestä tasa-arvosta.

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo toteutuu,
kun naisilla ja miehillä on
samat oikeudet ja mahdollisuudet.

Yhteiskunta ei ole vielä tasa-arvoinen.

Tasa-arvokysymyksiä voidaan myös
kutsua sukupuolikysymyksiksi.

NIKK antaa tietoa
tasa-arvokysymyksistä Pohjoismaissa.

 

Pohjoismaihin kuuluvat

 • Islanti
 • Norja
 • Ruotsi
 • Suomi
 • Tanska

 

Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti
ovat myös osa Pohjoismaita.

 

Euroopan maat tekevät yhteistyötä
Euroopan unionissa.

Pohjoismaiden hallitukset tekevät yhteistyötä
Pohjoismaiden ministerineuvostossa.

 

Pohjoismaiden tasa-arvoasioita käsittelevien
ministerien lyhenne on MR-JÄM.

Ministerit kokoontuvat 1–2 kertaa vuodessa
Pohjoismaiden ministerineuvoston kokoukseen.

 

Virkamiehet auttavat
MR-JÄMin ministereitä
kussakin Pohjoismaassa.

Näiden virkamiesten komitea (ÄK-JÄM)
kokoontuu 3–6 kertaa vuodessa.

 

Virkamieskomitea valmistelee
ministerien kokouksia.

Lisäksi komitea täyttää ministerien toiveita
ja johtaa käytännön työtä.

 

NIKK auttaa ÄK-JÄMiä päivittäisessä työssä.

Levitettävänä on paljon tietoa

Pohjoismaiden tasa-arvotyöstä.

Jos esimerkiksi Norjassa
on saatu palkattua
miehiä päivähoitoalalle,
Norjan työ voi antaa
ideoita muillekin maille.

NIKK jakaa faktatietoa, tutkimustietoa ja ideoita
Pohjoismaiden välillä.

 

NIKK toimii Ruotsin sukupuolitutkimuksen
kansallisen sihteeristön yhteydessä.

Sukupuolitutkimuksen kansallinen sihteeristö
toimii Göteborgin yliopistossa.

Sen vuoksi myös NIKKin toimisto
sijaitsee Göteborgin yliopistossa.

 

Alla on joitakin esimerkkejä NIKKin tehtävistä:

 • Koota tietoa tasa-arvosta Pohjoismaissa
 • Kertoa MR-JÄMin ja ÄK-JÄMin toiminnasta
 • Auttaa MR-JÄMiä ja ÄK-JÄMiä
 • Antaa uusia ideoita
  MR-JÄMin ja ÄK-JÄMin työhön
 • Hoitaa pohjoismaista tasa-arvorahastoa

 

Pohjoismainen tasa-arvorahasto

Tasa-arvoon liittyviin hankkeisiin
voi hakea rahaa
pohjoismaisesta tasa-arvorahastosta.

Hakemuksille on kaksi vaatimusta:

 1. Hakijana pitää olla
  vähintään 3 organisaatiota,
  jotka tekevät yhteistyötä.
 2. Hakijoita pitää olla
  vähintään 3 Pohjoismaasta.

Noin 40 hanketta on saanut rahoitusta.

 

Pohjoismainen hyöty

Pohjoismaat voivat oppia toisiltaan paljon.

Jos maat tekevät yhteistyötä,
kaikkien maiden ei tarvitse
pohtia samaa asiaa itsekseen.

Tätä kutsutaan pohjoismaiseksi hyödyksi.

Jokainen Pohjoismaa toimii vuorollaan
Pohjoismaiden ministerineuvoston
puheenjohtajamaana.

 


Logotype Nordic Council of Ministers Logotype Swedish Secretariat for Gender Research Logotype University of Gothenburg