Införande av könsneutralt äktenskap

LandJa/Nej (årtal)
Danmark Ja (2012) *
Island Ja (2010) *
Finland Nej *
Norge Ja (2009) *
Sverige Ja (2009) *
Åland - *
Färöarna - *
Grönland - *
Norden - *
EU/Europa - *
OECD- *


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet