Jämställdhetsinsatser för anställningar inom akademin

Land
Danmark Ej tillåtet med positiv särbehandling men det är möjligt för institutioner och universitet att ansöka om dispens för att implementera insatser som kan förväntas gynna ett kön över det andra. *
Island - *
Finland Tillåtet med positiv särbehandling *
Norge Tillåtet med positiv särbehandling *
Sverige Tillåtet med positiv särbehandling *
Åland - *
Färöarna - *
Grönland - *
Norden - *
EU/Europa - *
OECD- *


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet