Jämställdhetsinsatser för offentliga kommittéer, nämnder och utskott

Land
Danmark Lagstiftning som kräver en jämn könsfördelning, men specificerar inte någon procentsats. Det är tillåtet att hålla en plats vakant om inte kandidater av båda könen är nominerade. *
Island Lagstiftade 2008 om representation av minst 40% kvinnor/män. *
Finland Lagstiftade 1995 om representation av minst 40% kvinnor/män. *
Norge Lagstiftade 1988 om representation av minst 40% kvinnor/män. *
Sverige Inget lagstiftat, men följer i praktiken principen om representation av minst 40% kvinnor/män. *
Åland - *
Färöarna - *
Grönland - *
Norden - *
EU/Europa - *
OECD- *


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet