Jämställdhetsmyndighet

LandJa/Nej
Danmark Nej *
Island Nej *
Finland Nej *
Norge Ja: (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Bufetat.no) *
Sverige Nej *
Åland - *
Färöarna - *
Grönland - *
Norden - *
EU/Europa - *
OECD- *


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet