Undersökningar av könsrelaterat våld

Land
Danmark Senaste publikationen är från 2012: ”Vold i naere relationer – omfang, karakter, udvikling og indsats i Danmark” *
Island Senaste publikationen är från 2010: “Research on violence against women: The experiences of Women Aged 18-80 in Iceland“ *
Finland - *
Norge Senaste publikationen är från 2014: ”Vold og voldtekt i Norge – En nasjonal forekomststudie av vold i et livslöpsperspektiv”. Rapport nr 1/2014, http://www.regjeringen.no/pages/38635924/NKVTS_vold-voldtekt-2014.pdf *
Sverige Senaste publikationen är från 2014: ”Brott i nära relationer – En nationell kartläggning.” *
Åland - *
Färöarna - *
Grönland - *
Norden - *
EU/Europa - *
OECD- *


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet