Andel kvinnor och män i arbetsför ålder

I alla nordiska länder är andelen arbetsföra män fler än andelen kvinnor – samtidigt finns geografiska skillnader.

Av kartan framgår att klyftan är större på Grönland och i glesbygdsområden i Sverige och Finland, än i storstadsregionerna. I Sverige går det även att utläsa att mansdominansen är högre i vissa kommuner där en stor del av jobben finns inom den privata industrin. Det handlar exempelvis om bruksorter som Gnosjö, Oxelösund och Bengtsfors.

Forskning visar att arbetsmarknaden är mer könssegregerad i glesbygd än i städerna, vilket leder till större utflyttning. En orsak är att könssegregeringen begränsar bredden av jobbmöjligheter för både kvinnor och män.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet