Andelen män och kvinnor i olika områden i Norden

Denna karta visar könsbalansen för befolkningen i Norden. Mer specifikt synliggörs hur många kvinnor det går per 100 män nedbrutet på kommunnivå.

I dag är det ungefär lika många kvinnor som män, i alla ålderskategorier, som bor i Norden – samtidigt finns det en tydlig skillnad mellan stad och glesbygd. Andelen kvinnor är större i storstadsregionerna, medan det i glesbygdsområdena bor fler män. På Färöarna och Grönland är trenden starkast. På Grönland går det idag 89 kvinnor per 100 män.

I forskningen talas det om könade flyttmönster. Utbudet av jobb och utbildning, avstånd till sjukhus och skola och bredden av kultur- och fritidsmöjligheter ser olika ut i tätort och glesbygd, vilket påverkar män och kvinnor på olika sätt.

 


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet