Den demografiska försörjningskvoten

För att mäta försörjningskvoten i ett samhälle brukar man titta åldersstrukturen i befolkningen. Denna karta visar hur stor del av invånarna som är 65 år eller äldre, i förhållande till befolkningen i yrkesaktiv ålder.

För att en kommun ska leva och kunna ta hand om de som är beroende av välfärden, exempelvis äldre, är det centralt att antalet yrkesaktiva bibehålls. I Norden finns en trend att befolkningen blir allt äldre. Det väcker frågan vem som ska ta hand om pensionärerna när de unga flyttar.

Kartan visar att problemet är särskilt stort i glesbygdskommuner i Sverige och Finland. Forskning hävdar att en åldrande befolkning gör det svårt att upprätthålla välfärden i glesbygden. I förlängningen drabbar det kvinnor som utför mer obetalt omsorgsarbete när det offentliga inte räcker till.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet