Könsuppdelning på arbetsmarknaden, privat anställda

Arbetsmarknaden i Norden är könssegregerad. Majoriteten av kvinnorna arbetar inom den offentliga sektorn, medan majoriteten av männen är sysselsatta inom den privata sektorn. Denna karta visar antalet kvinnor per 100 män anställda i den privata sektorn. Här framkommer att det i både Sverige, Finland och Danmark finns en tydlig mansdominans i den privata sektorn.

Det går även att utläsa att könssegregationen är större i glesbygdsområdena, särskilt i Sverige och Finland. I svenska Tornedalen, Jämtland och vissa delar av Finland arbetar det mindre än 40 kvinnor per 100 män i den privata sektorn. I storstadsregionerna runt Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm är det bättre könsbalans.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet