Representation utifrån kön i kommunfullmäktige, 2017

I Norden är männen fler på de beslutsfattande positionerna på kommunal nivå. Denna karta visar den sneda könsfördelningen bland kommunfullmäktigeledamöterna. Här framgår hur många kvinnliga ledamöter det går per 100 män. Island och Sverige har den högsta andelen kvinnor i kommunfullmäktige, medan delar av Danmark och Finland sticker ut med högre mansdominans.

Hur de politiska systemen fungerar varierar i Norden, men en gemensam nämnare är att besluten som tas på kommunal nivå är av stor betydelse för ortens utveckling. Jämställd representation i det styrande organet är därför centralt. Forskning visar att bristen på makt och inflytande är ett skäl för kvinnor att lämna bostadsorten.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet