Sysselsättningsnivå för kvinnor och män

De nordiska länderna är ledande i Europa när det gäller andelen kvinnor som lönearbetar. Trots detta är det fortfarande fler män som jobbar i så gott som hela Norden, vilket framgår av denna karta.

Kartan är nedbruten på kommunnivå, vilket gör att det går att se vissa regionala variationer. I de nordliga och östra delarna av Finland är sysselsättningsnivån högre bland kvinnor, vilket framförallt beror på att andelen män som arbetar är väldigt låg.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet