Tillgång till förlossningsvård

Denna karta visar alla kommuner där det finns minst ett sjukhus eller en förlossningsklinik där kvinnor födde barn under 2016. Här framgår även hur stor del av kvinnorna i respektive kommun som är i fertil ålder (15-49).

I Finland, Nordnorge, norra Sverige och stora delar av Island är det långt till närmaste förlossningsklinik, trots att andelen fertila kvinnor är hög där. Avstånden kan få konsekvenser för framförallt kvinnors och barns hälsa. Om infrastrukturen runt förlossningsvården inte fungerar kan det göra att man tvekar att skaffa barn, eller flyttar vid familjebildning.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet