Utbildningsinstitutioner samt nivå

Kartan visar tillgången till utbildningsinstitutioner i Norden. Här framgår också att kvinnors utbildningsnivå varierar beroende på bostadsort. Det går att se ett tydligt samband mellan dessa två faktorer.

Andelen kvinnor med hög utbildning är större i områden där det finns tillgång till högskola eller universitet. I dessa områden har över hälften av kvinnorna mellan 25-64 år högskoleutbildning.

Generellt är utbildningsnivån bland kvinnor hög i Norden, men samtidigt finns stora skillnader mellan olika orter. I Grönlands nordligaste kommun Qaasuitsup har 9 procent av kvinnorna högskoleutbildning, samma siffra i svenska Danderyd är 73 procent.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet