Utbildningsnivå för kvinnor och män

Utbildningsnivån är högre bland kvinnor än bland män i Norden. Kartan visar den procentuella skillnaden mellan könen när det gäller högskoleutbildning, nedbrutet på kommunal nivå.

Här framgår att klyftan är särskilt stor i de norra delarna av Finland, Norge och Sverige. Männen som bor i glesbygdsområdena har ofta betydligt lägre utbildning än kvinnorna. Utbildningsnivån är högst, både bland kvinnor och män, i storstadsregionerna.

I glesbygd är avstånden till universitetet längre, vilket gör att många – framförallt kvinnor – flyttar. En del återvänder, medan andra blir kvar i storstäderna då det finns större utbud av arbeten som kräver högre utbildning där.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet