Nordisk fakta

Hur ser jämställdhetspolitikens organisering ut i Danmark? Vilket år infördes fri abort i respektive nordiskt land? Här hittar du både jämförelser och genomgångar land för land.  Vi har också samlat aktörer och resurser som arbetar med kön och genus i de nordiska länderna.

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet