Aktuella publikationer 2018

NIKK tar fram publikationer som analyserar olika frågor ur ett jämförande nordiskt perspektiv inom jämställdhets- och genusforskning, politik och praktik. Publikationerna är listade här:

Ett år efter Me Too

Ett år efter Me Too

2018 | Denna sammanställning är framtagen på initiativ av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018. Sammanställningen lyfter initiativ och åtgärder som de nordiska och baltiska ...
Faktablad: Subventionerad barnomsorg för alla

Faktablad: Subventionerad barnomsorg för alla

2018 | Den tidigt utvecklade barnomsorgen är en nyckel till att många kvinnor arbetar i Norden. Ett utmärkande drag för den nordiska barnomsorgen är att ...
Faktablad: Lika villkor på arbetsplatsen

Faktablad: Lika villkor på arbetsplatsen

2018 | Sedan 1970-talet har frågan om lika möjligheter och rättigheter i arbetslivet stått högt på den politiska agendan i Norden. Länderna har tagit en mängd ...
Faktablad: Flexibla arbetsarrangemang

Faktablad: Flexibla arbetsarrangemang

2018 | Flexibla arbetsarrangemang gör det möjligt för föräldrar att kombinera jobb med familjeliv. I Norden finns en stark tradition av framförhandlade rättigheter för arbetstagare, ...
Faktablad: Betald föräldraledighet för båda föräldrarna

Faktablad: Betald föräldraledighet för båda föräldrarna

2018 | I alla nordiska länder har båda föräldrarna rätt till betald föräldraledighet. Ett jämt uttag har varit en politiskt prioriterad fråga, inte minst för att ...
Faktablad: Vem jobbar och när?

Faktablad: Vem jobbar och när?

2018 | Kvinnor i Norden arbetar deltid i högre utsträckning än män. Det påverkar både jämställdheten på arbetsmarknaden och kvinnor och mäns ekonomiska möjligheter. Inom ramarna ...
Faktablad: Föräldraskap, våldsprevention och maskulinitetsnormer

Faktablad: Föräldraskap, våldsprevention och maskulinitetsnormer

2018 | För att uppnå jämställdhet måste män engagera sig i arbetet och föreställningar om manlighet utmanas. I de nordiska länderna är politikområdet ”män och ...
Kartläggning: Vad säger lagen om #metoo

Kartläggning: Vad säger lagen om #metoo

2018 | Kartläggning av lagstiftning för sexuella trakasserier i Norden I alla nordiska länder har arbetsgivare skyldigheter att förbygga och agera vid sexuella trakasserier. Trots detta finns ...
NIKK-kartan

NIKK-kartan

2018 | Karta över jämställdhet i Norden För att synliggöra de årtal, aktörer, resurser, fördjupningar och jämförelser som NIKK samlat på sin webb finns denna ...

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet