Aktuell utlysning

Utlysningen för 2019 öppnar för ansökningar den 1 mars 2019. Anmäl dig till vårt informationsutskick för att få de senaste uppdateringarna om Nordisk jämställdhetsfond.

Exempelformulär

Notera att formuläret endast är ett exempel på hur ansökningsformuläret kan se ut. Det faktiska ansökningsformuläret finns tillgängligt från och med 1 mars 2019.

* innebär obligatoriskt fält.

OBSERVERA att formuläret inte sparas i webbläsaren, så uppdatera inte sidan innan du skickat in ansökan!

Aktiviteten

Aktivitetens namn (max 100 tecken)*

Sökt belopp i danska kronor (ange siffra mellan 50000 och 500000. Utan mellanslag mellan siffrorna)*

Sökande

Huvudansvarig sökande (namn på organisationen) *

Organisationens verksamhetsland/domicilland (Läs mer om kriterier för verksamhetsland) *

Organisationsform *

Kontaktperson *

E-post *

Telefon (inklusive landsnummer) *

 
 

Namn på samarbetsorganisation 1 *

Verksamhetsland/domicilland *

Organisationsform *

Kontaktperson *

E-post *

Telefon (inklusive landsnummer) *

 
 

Namn på samarbetsorganisation 2 *

Verksamhetsland/domicilland *

Organisationsform *

Kontaktperson *

E-post *

Telefon (inklusive landsnummer) *

Om det finns fler samarbetsorganisationer kan dessa anges i slutet av formuläret.

Aktiviteten

Aktiviteten gäller huvudsakligen (välj en eller flera) *

Projektbeskrivning i korthet (max 1000 tecken inkl. blanksteg) *
Beskriv huvudsakliga aktiviteter, och förväntat resultat/effekter av aktiviteten.

Tidsplan. Aktiviteten planeras starta *
Aktiviteten måste starta under 2019 – välj månad:

Tidsplan. Aktiviteten planeras avslutas *

Problemformulering (max 1000 tecken inkl. blanksteg) *
Beskriv de problem med ojämställdhet ni har identifierat och som projektet avser att möta, samt vilken förståelse ni har av dessa problem utifrån teoretisk kunskap och/eller beprövad erfarenhet.

Originalitet och relevans (max 1000 tecken inkl. blanksteg) *
Ange tidigare projekt och/eller forskning kring de problem ni avser att möta, och beskriv mot bakgrund av detta på vilket sätt just ert projekt ska bidra till förändring och ny kunskap.

Metod och genomförande (max 1000 tecken inkl. blanksteg) *
Beskriv hur ni planerar att gå till väga för att möta de identifierade problemen. Motivera ert val av tillvägagångssätt, avseende möjligheterna att nå resultat och att dra slutsatser av dessa resultat.

Spridning (max 1000 tecken inkl. blanksteg) *
Beskriv hur och till vilka målgrupper ni planerar att kommunicera ert projekt och dess resultat, samt hur ni kommer att säkerställa hur detta finns tillgängligt efter att projektet avslutats.

Rollfördelning (max 1000 tecken inkl. blanksteg) *
Beskriv vad huvudsökande respektive samarbetsorganisationerna kommer att bidra med i projektet, samt hur väl ni känner varandra exempelvis genom tidigare samarbeten.

Nordisk nytta (max 1000 tecken inkl. blanksteg) *
Motivera varför projektet ska drivas som ett nordiskt samarbete, samt beskriv det mervärde respektive utmaningar ni ser i att arbeta tillsammans över landsgränserna.

Har barn- och ungdomsperspektiv inkluderats? *
Läs mer här (extern länk)
JaNej

Om ja, ge en kort beskrivning (max 1000 tecken inkl. blanksteg).

Har hållbart utvecklingsperspektiv inkluderats? *
Läs mer här (extern länk)
JaNej

Om ja, ge en kort beskrivning (max 1000 tecken inkl. blanksteg).

Ytterligare sökande

Namn på samarbetsorganisation 3

Verksamhetsland/domicilland

Organisationsform

Kontaktperson

E-post

Telefon (inklusive landsnummer)

 
 

Namn på samarbetsorganisation 4

Verksamhetsland/domicilland

Organisationsform

Kontaktperson

E-post

Telefon (inklusive landsnummer)

Ytterligare information
Om det finns fler än fem sökande parter till ansökan, ange kontaktuppgifter och information i fritext nedan. Du kan också använda detta fält för andra meddelanden till NIKK som rör ansökan.

Filer

Lägg till projektplan. *
Märkt med aktivitetens namn. Max 3 sidor. Max filstorlek 1Mb. PDF-format.

Lägg till budget. Notera att vi helst ser en budget i Excelformat *
Aktivitetetens namn måste finnas med synligt i dokumentets sidhuvud. Se instruktioner för hur budget ska vara uppställd under Kriterier vid bedömning av ansökan, 5. Ekonomisk rimlighet. Max filstorlek 1Mb. PDF-format.


Sänd in ansökan senast lördag den 31 mars.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet