Sök projekt, Sökresultat

Sökord: könsbaserat våld
Antal träffar: 12

Exit prostitution

I flera av de nordiska länderna har så kallade ”exit”-program upprättats, där prostituerade får hjälp och stöd för att ta sig ur sexindustrin. Projektet ”Exit prostitution” syftade till ...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2014
Ämnen: könsbaserat våld, prostitution
Projekttyp: arrangemang

Könsrelaterat våld – fokus på förövare

Projektet arrangerade i december 2016 konferensen "Confronting Gendered Violence: Focus on Perpetrators" om könsbaserat våld med fokus på förövare, i Helsingfors. Konferensen hade fokus ...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2016
Ämnen: könsbaserat våld, män och maskuliniteter
Projekttyp: arrangemang

Könsrelaterat våld i Norden och Baltikum

Könsrelaterat våld är ett globalt problem som oftast bemöts enbart nationellt eller lokalt. Projektet Gendered Violence – Nordic-Baltic Dialogue syftade till att upprätta ett nordiskt-ba...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2014
Ämnen: könsbaserat våld, män och maskuliniteter
Projekttyp: nätverk

Nordisk MenEngage-konferens – att synliggöra det osynliga

Syftet med projektet var att anordna en nordisk MenEngage-konferens. Konferensen syftade till att sprida och dela kunskap om hur man kan arbeta med pojkar och män för att stoppa våld mot...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2016
Ämnen: könsbaserat våld, män och maskuliniteter
Projekttyp: arrangemang

Nordisk netværk mod sexisme og hadefuld tale

Adgangen til at kommentere og debattere på de sociale medier anses ofte som en gevinst for den demokratiske samtale. Men tonen kan være hård, polariserende og krænkende. Det sætter den d...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2016
Ämnen: könsbaserat våld, sexuella trakasserier
Projekttyp: arrangemang, nätverk, publikation

Nordiskt nätverk mot sexköp

Den svenska sexköpslagen infördes år 1999 och har bidragit till att förändra synen på prostitution. Lagen har blivit ett viktigt redskap för att motverka trafficking och andra länder i N...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2013
Ämnen: könsbaserat våld, prostitution
Projekttyp: arrangemang, nätverk

Resolution 1325 i Norden

De nordiska länderna har ett nära samarbete med Nato, finns på plats där det råder konflikt och medverkar i fredsprocesser, men hur prioriterade är egentligen frågor som rör kvinnor, fre...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2013
Ämnen: könsbaserat våld
Projekttyp: arrangemang

Sexism inom hotell, restaurang och turism

Sexuella trakasserier och sexism inom hotell-, restaurang- och turistbranschen har länge varit ett problem. I detta projekt gick fackliga branschorganisationer från hela Norden samman fö...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2014
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad, könsbaserat våld, sexuella trakasserier
Projekttyp: arrangemang

Stärkt samarbete för nordiska kvinnocenter

Nätverket Nordiske Kvinder mod Vold (NKMV) har genom åren hållit i årliga konferenser för att stärka samarbetet mellan nordiska kvinnocenter och organisationer som arbetar med att bekämp...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2014
Ämnen: könsbaserat våld, män och maskuliniteter
Projekttyp: arrangemang

Trakassering og seksuell trakassering i arbeidslivet

Seksuell trakassering er et omfattende problem i hotell- og restaurantbransjen. Undersøkelser av opplevd seksuell trakassering blant medlemmer i det norske Fellesforbundet og det danske ...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2017
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad, könsbaserat våld, sexuella trakasserier
Projekttyp: forskningsprojekt och studier

Våld i unga parrelationer

Hur ska våld i unga parrelationer bekämpas i Norden? Den frågan stod i fokus när den första nordiska expertkonferensen på temat anordnades i april 2016 i Oslo. Likaså diskuterades koppli...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2015
Ämnen: könsbaserat våld, män och maskuliniteter
Projekttyp: arrangemang

Våld på nätet mot kvinnor i Norden

Med framväxten av sociala medier och spridningen av ny teknik har våldet mot kvinnor på nätet ökat under de senaste åren. Det omfattar idag trakasserier, förföljelse, utpressning/ hot, i...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2015
Ämnen: könsbaserat våld
Projekttyp: kartläggning, publikation

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet