Sök projekt, Sökresultat

Sökord: Pågående projekt , 2017
Antal träffar: 5

A care-crisis in the women-friendly welfare states?

Detta projekt vill undersöka statusen för vårdarbetet i de nordiska länderna mot bakgrund av den neoliberala vändningen i politiken och vad det har för betydelse för jämställdheten. P...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2017
Ämnen: hälso- och sjukvård
Projekttyp: nätverk, publikation

Enhancing labour opportunities for women in the Nordic Countries

Denna jämförande studie mellan tre små och medelstora städer i Norden syftar till att identifiera och dela med sig av bästa praxis för att förbättra integrationen av arbetsmarknaden blan...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2017
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad
Projekttyp: arrangemang, publikation

Jämställt föräldraskap – jämställt arbetsliv

Den ojämna fördelningen av kvinnors och mäns betalda och obetalda arbete är en grundförklaring till ojämställdhet i arbetslivet, och i samhället i stort. Föräldraförsäkringen är avgörand...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2017
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad
Projekttyp: arrangemang, nätverk

Men in Nursing Education

I detta projekt undersöker två jämställdhetscentra och två universitet underrepresentationen av män i vården i Norden. Män utgör bara 2 procent av alla sjuksköterskor på Island, 3,5 proc...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2017
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad
Projekttyp: forskningsprojekt och studier, publikation

Trakassering og seksuell trakassering i arbeidslivet

Seksuell trakassering er et omfattende problem i hotell- og restaurantbransjen. Undersøkelser av opplevd seksuell trakassering blant medlemmer i det norske Fellesforbundet og det danske ...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2017
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad, könsbaserat våld, sexuella trakasserier
Projekttyp: forskningsprojekt och studier

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet