Sök projekt, Sökresultat

Sökord: 2018
Antal träffar: 9

A Nordic model for youth driven prevention of sexual harassment and violations

Metoo-rörelsen visade att flickor, kvinnor och HBTQ-personer ständigt upplever sexism och kränkningar i det offentliga rummet även i de nordiska länderna. Detta projekt vill säkerställa ...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2018
Ämnen: sexuella trakasserier
Projekttyp: publikation

Co-creating Gender Equality from Classroom to Organization: Innovations in Nordic Welfare

Projektet vill samla aktörer i Norden för att diskutera könsbundna utbildningsval, normer kring ledarskap och normer inom organisationer. Genom tre workshops, dit bland andra utbildnings...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2018
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad
Projekttyp: arrangemang

Deconstructing Structural Inequality: Gender Equality in Reindeer Herding Sámi Communities

Projektets primära mål är att utveckla ett nätverk för att främja dialog kring strukturell ojämställdhet i renskötarsamhällen. Deltagarna kommer att bidra med att samla in befintlig kuns...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2018
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad, ekonomisk jämställdhet
Projekttyp: kartläggning, nätverk

Equality in isolated labour markets (EQUIL)

I ett jämställt samhälle är både kvinnor och män aktiva på arbetsmarknaden och i familjelivet, men vi vet lite om hur dessa ideal står sig i samhällen med begränsade möjligheter till arb...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2018
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad, ekonomisk jämställdhet
Projekttyp: forskningsprojekt och studier

Exporting Nordic models of fatherhood, gender egalitarianism and parental leave

Projektet ska studera hur nordiska modeller för familjepolitik har exporterats och importerats på andra håll i världen. I särskilt fokus är de nordiska modellerna för föräldraledighet, o...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2018
Ämnen: jämställdhets- och välfärdspolitik
Projekttyp: arrangemang, publikation

NORA Conference 2019

NORA-koferensen (Nordic Journal of Feminist and Gender Research) hålls i Reykjavik den 22-24 maj, 2019. Temat är fysiska och symboliska gränser i tider av nationalistisk renässans. Pr...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2018
Ämnen:
Projekttyp: arrangemang, publikation

Nordisk konferens om mångfald och jämställdhet inom räddningstjänsten

I november arrangeras den första nordiska konferensen om hur man kan främja jämställdhet, mångfald och socialt förebyggande arbete inom räddningstjänsten. Konferensen är ett unikt samarb...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2018
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad, män och maskuliniteter
Projekttyp: arrangemang, nätverk

Sexuella trakasserier på arbetsplatser inom hälsosektorn

Insatser för att förebygga och hantera sexuella trakasserier är centrala i arbetet för jämställdhet mellan könen och ett jämställt och inkluderande arbetsliv. Fenomenet sexuella trakasse...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2018
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, sexuella trakasserier
Projekttyp: kartläggning, publikation

Transforming Identities: Exploring changes, tensions and visions in the Nordic region through the prism of identity politics

Projektet ska bilda ett nätverk som ska utforska aktuella utmaningar koppade till demokratiskt deltagande och nya innebörder av begrepp som mångfald och minoriteter i Norden. Inom nätver...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2018
Ämnen:
Projekttyp: arrangemang, nätverk, publikation

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet