Sök projekt, Sökresultat

Sökord: arbetsliv och arbetsmarknad, Array
Antal träffar: 13

Co-creating Gender Equality from Classroom to Organization: Innovations in Nordic Welfare

Projektet vill samla aktörer i Norden för att diskutera könsbundna utbildningsval, normer kring ledarskap och normer inom organisationer. Genom tre workshops, dit bland andra utbildnings...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2018
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad
Projekttyp: arrangemang

Deconstructing Structural Inequality: Gender Equality in Reindeer Herding Sámi Communities

Projektets primära mål är att utveckla ett nätverk för att främja dialog kring strukturell ojämställdhet i renskötarsamhällen. Deltagarna kommer att bidra med att samla in befintlig kuns...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2018
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad, ekonomisk jämställdhet
Projekttyp: kartläggning, nätverk

En likestilt og mangfoldig skogbruksnæring i Norden

Det grønne skiftet vil kreve innovasjon og nytenkning innenfor skogbruket. Til det trengs et mangfold av kunnskap og erfaringer. Hittil har dette vært en næring som er mannsdominert. Det...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2017
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad
Projekttyp: arrangemang, nätverk

Enhancing labour opportunities for women in the Nordic Countries

Denna jämförande studie mellan tre små och medelstora städer i Norden syftar till att identifiera och dela med sig av bästa praxis för att förbättra integrationen av arbetsmarknaden blan...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2017
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad
Projekttyp: arrangemang, publikation

Equality in isolated labour markets (EQUIL)

I ett jämställt samhälle är både kvinnor och män aktiva på arbetsmarknaden och i familjelivet, men vi vet lite om hur dessa ideal står sig i samhällen med begränsade möjligheter till arb...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2018
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad, ekonomisk jämställdhet
Projekttyp: forskningsprojekt och studier

Etablering av nordiskt mentorsnätverk

Mentorskap har visat sig vara en effektiv metod för karriär- och ledarutveckling, liksom för att få fler i arbete. Arbetet med mentorskap skiljer sig åt från målgrupp till målgrupp, men ...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2014
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad
Projekttyp: nätverk

Jämställdhet i polisorganisationer

Det huvudsakliga syftet med projektet “Women in the Police” är att fokusera på jämställdhet och mångfald i polisorganisationer. Särskilt fokus riktas mot möjligheterna att kombinera arbe...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2016
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad
Projekttyp: nätverk

Jämställt föräldraskap – jämställt arbetsliv

Den ojämna fördelningen av kvinnors och mäns betalda och obetalda arbete är en grundförklaring till ojämställdhet i arbetslivet, och i samhället i stort. Föräldraförsäkringen är avgörand...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2017
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad
Projekttyp: arrangemang, nätverk

Men in Nursing Education

I detta projekt undersöker två jämställdhetscentra och två universitet underrepresentationen av män i vården i Norden. Män utgör bara 2 procent av alla sjuksköterskor på Island, 3,5 proc...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2017
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad
Projekttyp: forskningsprojekt och studier, publikation

Nordisk konferens om mångfald och jämställdhet inom räddningstjänsten

I november arrangeras den första nordiska konferensen om hur man kan främja jämställdhet, mångfald och socialt förebyggande arbete inom räddningstjänsten. Konferensen är ett unikt samarb...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2018
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad, män och maskuliniteter
Projekttyp: arrangemang, nätverk

Sexism inom hotell, restaurang och turism

Sexuella trakasserier och sexism inom hotell-, restaurang- och turistbranschen har länge varit ett problem. I detta projekt gick fackliga branschorganisationer från hela Norden samman fö...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2014
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad, könsbaserat våld, sexuella trakasserier
Projekttyp: arrangemang

Sexuella trakasserier på arbetsplatser inom hälsosektorn

Insatser för att förebygga och hantera sexuella trakasserier är centrala i arbetet för jämställdhet mellan könen och ett jämställt och inkluderande arbetsliv. Fenomenet sexuella trakasse...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2018
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, sexuella trakasserier
Projekttyp: kartläggning, publikation

Trakassering og seksuell trakassering i arbeidslivet

Seksuell trakassering er et omfattende problem i hotell- og restaurantbransjen. Undersøkelser av opplevd seksuell trakassering blant medlemmer i det norske Fellesforbundet og det danske ...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2017
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad, könsbaserat våld, sexuella trakasserier
Projekttyp: forskningsprojekt och studier

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet