Sök projekt, Sökresultat

Sökord: arrangemang, Array
Antal träffar: 32

Co-creating Gender Equality from Classroom to Organization: Innovations in Nordic Welfare

Projektet vill samla aktörer i Norden för att diskutera könsbundna utbildningsval, normer kring ledarskap och normer inom organisationer. Genom tre workshops, dit bland andra utbildnings...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2018
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad
Projekttyp: arrangemang

Ekonomisk jämställdhet i Norden

Ekonomisk jämställdhet mellan könen är en förutsättning för ett jämställt samhälle. Med fokus på inflytande och delaktighet lyfte detta projekt frågan om kvinnors ekonomiska situation i ...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2014
Ämnen: ekonomisk jämställdhet
Projekttyp: arrangemang

En likestilt og mangfoldig skogbruksnæring i Norden

Det grønne skiftet vil kreve innovasjon og nytenkning innenfor skogbruket. Til det trengs et mangfold av kunnskap og erfaringer. Hittil har dette vært en næring som er mannsdominert. Det...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2017
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad
Projekttyp: arrangemang, nätverk

Enhancing labour opportunities for women in the Nordic Countries

Denna jämförande studie mellan tre små och medelstora städer i Norden syftar till att identifiera och dela med sig av bästa praxis för att förbättra integrationen av arbetsmarknaden blan...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2017
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad
Projekttyp: arrangemang, publikation

Exit prostitution

I flera av de nordiska länderna har så kallade ”exit”-program upprättats, där prostituerade får hjälp och stöd för att ta sig ur sexindustrin. Projektet ”Exit prostitution” syftade till ...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2014
Ämnen: könsbaserat våld, prostitution
Projekttyp: arrangemang

Exporting Nordic models of fatherhood, gender egalitarianism and parental leave

Projektet ska studera hur nordiska modeller för familjepolitik har exporterats och importerats på andra håll i världen. I särskilt fokus är de nordiska modellerna för föräldraledighet, o...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2018
Ämnen: jämställdhets- och välfärdspolitik
Projekttyp: arrangemang, publikation

Framtiden för Nordens feminismer

Hur reagerar feministiska rörelser på globala kriser, ökad rörlighet och mångfald? Hur hanteras större ojämlikhet i samhället? Vilka utmaningar står feministiska rörelser i Norden inför ...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2015
Ämnen:
Projekttyp: arrangemang, nätverk

Jämställdhet i arbete med unga

Med projektet ville organisatörerna synliggöra behovet av jämställdhetsfokus inom ungdomsarbete. Vid ett seminarium på Nordiskt Forum i Malmö 2014 berättade organisationer från Norden oc...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2013
Ämnen:
Projekttyp: arrangemang, nätverk

Jämställdhet, transport och hållbar utveckling

Genom projektet samverkade forskare från olika nordiska länder för att synliggöra aktuell forskning om genus och transport. Inom projektet anordnades en workshop vid Nordiskt Forum i Ma...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2013
Ämnen: transporter
Projekttyp: arrangemang, nätverk

Jämställt föräldraskap – jämställt arbetsliv

Den ojämna fördelningen av kvinnors och mäns betalda och obetalda arbete är en grundförklaring till ojämställdhet i arbetslivet, och i samhället i stort. Föräldraförsäkringen är avgörand...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2017
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad
Projekttyp: arrangemang, nätverk

Könsrelaterat våld – fokus på förövare

Projektet arrangerade i december 2016 konferensen "Confronting Gendered Violence: Focus on Perpetrators" om könsbaserat våld med fokus på förövare, i Helsingfors. Konferensen hade fokus ...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2016
Ämnen: könsbaserat våld, män och maskuliniteter
Projekttyp: arrangemang

Lag, rätt och jämställdhet

Syftet med detta projekt var att lyfta jämställdhetspolitiska frågor i Norden – exempelvis mäns våld mot kvinnor, diskriminering i arbetslivet, fördelning av resurser och välfärd - och u...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2014
Ämnen: lag och rätt
Projekttyp: arrangemang

Lokal jämställdhetsintegrering

Många nordiska kommuner och landsting arbetar med jämställdhetsintegrering, men resultaten har inte alltid fått så god spridning. Hur skiljer sig arbetet mellan de nordiska länderna och ...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2013
Ämnen:
Projekttyp: arrangemang, nätverk

Makthandbok mot vardagsrasism

Med inspiration från den makthandbok som Interfem publicerat i Sverige ville detta projekt verka för att en motsvarighet skulle ges ut i Finland. Två nordiska nätverksträffar hölls un...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2013
Ämnen:
Projekttyp: arrangemang, nätverk, publikation

NORA Conference 2019

NORA-koferensen (Nordic Journal of Feminist and Gender Research) hålls i Reykjavik den 22-24 maj, 2019. Temat är fysiska och symboliska gränser i tider av nationalistisk renässans. Pr...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2018
Ämnen:
Projekttyp: arrangemang, publikation

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet