Sök projekt, Sökresultat

Sökord: Finland, Array
Antal träffar: 31

A care-crisis in the women-friendly welfare states?

Detta projekt vill undersöka statusen för vårdarbetet i de nordiska länderna mot bakgrund av den neoliberala vändningen i politiken och vad det har för betydelse för jämställdheten. P...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2017
Ämnen: hälso- och sjukvård
Projekttyp: nätverk, publikation

Co-creating Gender Equality from Classroom to Organization: Innovations in Nordic Welfare

Projektet vill samla aktörer i Norden för att diskutera könsbundna utbildningsval, normer kring ledarskap och normer inom organisationer. Genom tre workshops, dit bland andra utbildnings...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2018
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad
Projekttyp: arrangemang

Deconstructing Structural Inequality: Gender Equality in Reindeer Herding Sámi Communities

Projektets primära mål är att utveckla ett nätverk för att främja dialog kring strukturell ojämställdhet i renskötarsamhällen. Deltagarna kommer att bidra med att samla in befintlig kuns...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2018
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad, ekonomisk jämställdhet
Projekttyp: kartläggning, nätverk

Ekonomisk jämställdhet i Norden

Ekonomisk jämställdhet mellan könen är en förutsättning för ett jämställt samhälle. Med fokus på inflytande och delaktighet lyfte detta projekt frågan om kvinnors ekonomiska situation i ...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2014
Ämnen: ekonomisk jämställdhet
Projekttyp: arrangemang

Enhancing labour opportunities for women in the Nordic Countries

Denna jämförande studie mellan tre små och medelstora städer i Norden syftar till att identifiera och dela med sig av bästa praxis för att förbättra integrationen av arbetsmarknaden blan...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2017
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad
Projekttyp: arrangemang, publikation

Etablering av nordiskt mentorsnätverk

Mentorskap har visat sig vara en effektiv metod för karriär- och ledarutveckling, liksom för att få fler i arbete. Arbetet med mentorskap skiljer sig åt från målgrupp till målgrupp, men ...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2014
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad
Projekttyp: nätverk

Exit prostitution

I flera av de nordiska länderna har så kallade ”exit”-program upprättats, där prostituerade får hjälp och stöd för att ta sig ur sexindustrin. Projektet ”Exit prostitution” syftade till ...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2014
Ämnen: könsbaserat våld, prostitution
Projekttyp: arrangemang

Framtiden för Nordens feminismer

Hur reagerar feministiska rörelser på globala kriser, ökad rörlighet och mångfald? Hur hanteras större ojämlikhet i samhället? Vilka utmaningar står feministiska rörelser i Norden inför ...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2015
Ämnen:
Projekttyp: arrangemang, nätverk

Fullständiga rättigheter för flickor i Norden

Med stor oro har organisationerna bakom projektet ”Fullständiga rättigheter för flickor i Norden” följt det hårdnande samhällsklimatet där larmrapporter om flickors utsatthet såväl i sko...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2016
Ämnen: barn och unga
Projekttyp: kartläggning, publikation

Genusperspektiv och klimat i Arktis

Klimatförändringar och växande industrier har förändrat livet i nordiska och ryska Arktis. I det här projektet samverkade forskare från Finland, Sverige, Norge och Ryssland för att under...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2013
Ämnen:
Projekttyp: nätverk

Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande i Norden

Många ungdomar väljer fortfarande yrke efter kön. Ett sätt att stödja ungdomar att våga välja, och fullfölja, ett otraditionellt yrkesval är att stödja deras tidiga kontakt med arbetsliv...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2017
Ämnen: barn och unga
Projekttyp: forskningsprojekt och studier, nätverk

Jämställdhet i polisorganisationer

Det huvudsakliga syftet med projektet “Women in the Police” är att fokusera på jämställdhet och mångfald i polisorganisationer. Särskilt fokus riktas mot möjligheterna att kombinera arbe...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2016
Ämnen: arbetsliv och arbetsmarknad
Projekttyp: nätverk

Könsrelaterat våld – fokus på förövare

Projektet arrangerade i december 2016 konferensen "Confronting Gendered Violence: Focus on Perpetrators" om könsbaserat våld med fokus på förövare, i Helsingfors. Konferensen hade fokus ...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2016
Ämnen: könsbaserat våld, män och maskuliniteter
Projekttyp: arrangemang

Könsrelaterat våld i Norden och Baltikum

Könsrelaterat våld är ett globalt problem som oftast bemöts enbart nationellt eller lokalt. Projektet Gendered Violence – Nordic-Baltic Dialogue syftade till att upprätta ett nordiskt-ba...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2014
Ämnen: könsbaserat våld, män och maskuliniteter
Projekttyp: nätverk

Lag, rätt och jämställdhet

Syftet med detta projekt var att lyfta jämställdhetspolitiska frågor i Norden – exempelvis mäns våld mot kvinnor, diskriminering i arbetslivet, fördelning av resurser och välfärd - och u...

Status: Avslutat projekt
Beviljat år: 2014
Ämnen: lag och rätt
Projekttyp: arrangemang

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet