A care-crisis in the women-friendly welfare states?

Status: 

Pågående projekt

Beviljat år: 

2017

Ämnen: 

hälso- och sjukvård

Länder som ingår i projektet: 

Danmark, Finland, Norge

Projekttyp: 

nätverk, publikation

Detta projekt vill undersöka statusen för vårdarbetet i de nordiska länderna mot bakgrund av den neoliberala vändningen i politiken och vad det har för betydelse för jämställdheten.

Projektet kommer att utvecklas kring frågan om vi kan prata om en vårdkris i de nordiska välfärdsstaterna och i så fall vilken karaktär krisen har och de viktigaste frågorna när det rör jämställdhet och välfärdsstatens hållbarhet.

Projektet ska publicera en bok, samt organisera en sommarskola för nordiska och internationella studenter och en spridningskonferens för policy- och beslutsfattare.

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Department of Social Science and Business, Roskilde University (Danmark)

Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies, University of Oslo (Norge)

Turku School of Economics, University of Turku (Finland)

Beviljade medel: 

300 000 DKK

Kontaktperson: 

Lise Lotte Hansen, Liselh@ruc.dkLogotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet