Co-creating Gender Equality from Classroom to Organization: Innovations in Nordic Welfare

Status: 

Pågående projekt

Beviljat år: 

2018

Ämnen: 

arbetsliv och arbetsmarknad

Länder som ingår i projektet: 

Danmark, Finland, Sverige

Projekttyp: 

arrangemang

Projektet vill samla aktörer i Norden för att diskutera könsbundna utbildningsval, normer kring ledarskap och normer inom organisationer. Genom tre workshops, dit bland andra utbildningsledare, företagsledare, studentorganisationer och utbildningsinstitutioner bjuds in, vill man genom projektet utbyta erfarenhet och goda exempel, utveckla och dela lösningar samt utveckla den nordiska kunskapen på områdena.

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Copenhagen Business School, Danmark
Hanken School of Economics, Finland
KTH Royal Institute of Technology, Sverige

Beviljade medel: 

310 000 DKK

Kontaktperson: 

Sara Louise Muhr, slm.ioa@cbs.dkLogotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet