Ekonomisk jämställdhet i Norden

Status: 

Avslutat projekt

Beviljat år: 

2014

Ämnen: 

ekonomisk jämställdhet

Länder som ingår i projektet: 

Danmark, Finland, Norge, Sverige

Projekttyp: 

arrangemang

Ekonomisk jämställdhet mellan könen är en förutsättning för ett jämställt samhälle. Med fokus på inflytande och delaktighet lyfte detta projekt frågan om kvinnors ekonomiska situation i den nordiska regionen. Målet var en nordisk diskussion om pensioner, socialförsäkringar, arbetsmarknad och löneskillnader ur ett jämställdhetsperspektiv. Genom sammanlagt fyra seminarier, ett i respektive land, belystes såväl privat- som samhällsekonomiska aspekter av den nordiska jämställdhetsutmaningen.

I projektet samarbetade ett antal kvinnoorganisationer via paraplyorganisationen International Alliance of Women (IAW). Projektet höjde kunskapen om nordisk ojämställdhet hos politiker, myndigheter och civilsamhälle. Seminariet i Finland hölls mitt under valrörelsen och gav Kvinnosaksförbundet Union möjlighet att nå ut med frågan till en bred publik.

Mer om projektet

Beviljade medel: 

170 000 DKK

Kontaktperson: 

Louise Lindfors, e-post: louiselindfors@gmail.comLogotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet