Enhancing labour opportunities for women in the Nordic Countries

Status: 

Pågående projekt

Beviljat år: 

2017

Ämnen: 

arbetsliv och arbetsmarknad

Länder som ingår i projektet: 

Finland, Island, Sverige

Projekttyp: 

arrangemang, publikation

Denna jämförande studie mellan tre små och medelstora städer i Norden syftar till att identifiera och dela med sig av bästa praxis för att förbättra integrationen av arbetsmarknaden bland migrantkvinnor.

Marginalisering är fortfarande ett problem för många migrantkvinnor i Norden, särskilt på arbetsmarknaden.

Forskning visar att arbetskraftsdeltagandet är lägre bland migrantkvinnor, och att arbetslöshet är vanligare i gruppen. En pilotstudie som genomfördes vid University of Akureyri (Island) visar att migrantkvinnor är en av de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden på Island.

Många kvinnor upptar positioner som inte passar deras utbildningsnivå. Trots att de har högre utbildningsnivåer än män, har 30 procent av migrantkvinnorna som deltog i en undersökning 2016 anställningar som inte passar deras bakgrund. Motsvarande siffra bland isländska kvinnor är åtta procent. Denna skillnad har en direkt inverkan på inkomst, migrantkvinnor tjänar betydligt mindre än isländska kvinnor (eller migrantmän), eftersom de är i yrken som inte tar hänsyn till deras utbildning.

Projektet kommer undersöka politik och praxis i tre städer i tre nordiska länder, Finland, Sverige och Island. Målet är att identifiera politik och praxis som påverkar sysselsättningen av migrantkvinnor.

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Nordregio (Sverige)

The University of Lapland (Finland)

The University of Akureyri (Island).

Beviljade medel: 

480 000 DKK

Kontaktperson: 

Markus Meckl, e-post: markus@unak.isLogotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet