Etablering av nordiskt mentorsnätverk

Status: 

Avslutat projekt

Beviljat år: 

2014

Ämnen: 

arbetsliv och arbetsmarknad

Länder som ingår i projektet: 

Danmark, Finland, Norge, Sverige

Projekttyp: 

nätverk

Mentorskap har visat sig vara en effektiv metod för karriär- och ledarutveckling, liksom för att få fler i arbete. Arbetet med mentorskap skiljer sig åt från målgrupp till målgrupp, men när detta projekt startade fanns inget nätverk där målgruppsanpassade metoder kunde samlas och vidareutvecklas. Projektet syftade därför till att upprätta ett sådant nätverk – i första hand för att utveckla kunskap om mentorskap liksom sprida och dela metoder, men också för att dokumentera befintlig kunskap. Ett gemensamt seminariemöte för nordiska aktörer hölls hösten 2014, och våren 2015 upprättades nätverket officiellt.

 

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Likestillingssenteret (Norge)
KVINFO (Danmark)
Stiftelsen Minerva (Sverige)

Beviljade medel: 

200 000 DKK

Kontaktperson: 

post@lss.noLogotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet