Exit prostitution

Status: 

Avslutat projekt

Beviljat år: 

2014

Ämnen: 

könsbaserat våld, prostitution

Länder som ingår i projektet: 

Estland, Finland, Sverige

Projekttyp: 

arrangemang

I flera av de nordiska länderna har så kallade ”exit”-program upprättats, där prostituerade får hjälp och stöd för att ta sig ur sexindustrin. Projektet ”Exit prostitution” syftade till att samla in kunskap från det hjälparbete som pågick i den nordiska och baltiska regionen. Ambitionen var sedan att informera och utbilda organisationer och beslutsfattare, vilket gjordes genom en workshop i London, en konferens och medialt arbete.

Konferensen It’s time to pay! Are prostitution policies failing the most vulnerable?  hölls i Helsingfors 2015. Projektet resulterade även i ett stärkt samarbete inom arbetet med att få sexarbetare att ta sig ur prostitution i den nordisk-baltiska regionen. Likaså inleddes planering för en internationell konferens på samma tema i Tallinn år 2017.

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Exit – pois prostituutiosta (Finland)
ROKS (Sverige)
Estonian Women’s Studies and Resource Centre (ENUT) (Estland)

Beviljade medel: 

70 000 DKK

Kontaktperson: 

info@exitry.fiLogotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet