Genusperspektiv och klimat i Arktis

Status: 

Avslutat projekt

Beviljat år: 

2013

Ämnen: 

Länder som ingår i projektet: 

Europa, Finland, Norge, Ryssland, Sverige

Projekttyp: 

nätverk

Klimatförändringar och växande industrier har förändrat livet i nordiska och ryska Arktis. I det här projektet samverkade forskare från Finland, Sverige, Norge och Ryssland för att undersöka förändringarna ur ett genusperspektiv.

Genom projektet bildades ett forskarnätverk, med målet att stimulera till dialog och stärka samarbetet mellan forskare vid olika universitet. Projektet ville också bidra till samverkan mellan forskare och aktörer som arbetar med jämställdhetsfrågor i regionen.

Forskarna riktade fokus på de förändrade försörjningsmöjligheterna och under projektet genomförde de fältarbete i regionen. De intervjuade invånare inom olika yrkesgrupper och resultaten diskuterades vid ett antal workshops och vid ett slutseminarium i september år 2014. Målet var att den satsningen skulle ligga till grund för ett mer omfattande forskningsprojekt.

Forskning från projektets medverkande presenterades på konferensen Voices in Nordic Gender Research på Roskilde Universitet under 2014.

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Unit for Gender Studies, Lapplands universitet
Umeå universitet
Tromsö universitet
Northern (Arctic) Federal University NArFU

Beviljade medel: 

150 000 DKK

Kontaktperson: 

Päivi Naskali
E-post: paivi.naskali@ulapland.fiLogotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet