Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande i Norden

Status: 

Avslutat projekt

Beviljat år: 

2017

Ämnen: 

barn och unga

Länder som ingår i projektet: 

Finland, Island, Norge, Sverige, Åland

Projekttyp: 

forskningsprojekt och studier, nätverk

Många ungdomar väljer fortfarande yrke efter kön. Ett sätt att stödja ungdomar att våga välja, och fullfölja, ett otraditionellt yrkesval är att stödja deras tidiga kontakt med arbetslivet. För flera sker kontakten under yrkesutbildningen i det arbetsplatsförlagda lärandet. Handledare på arbetsplatsen behöver stöd att uppmärksamma ojämlika strukturer. Lärare i skolan behöver förbereda eleverna på vad de kan möta i arbetslivet och ge dem strategier att navigera. Syftet med detta projekt är att lyfta fram goda exempel, identifiera framgångsfaktorer och utifrån dem ta fram verktyg för förändring till skolor och arbetsplatser.

Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande i Norden är ett nordiskt idé- och erfarenhetsutbyte. Projektet kartlägger de metoder som används idag, delar med sig av dem på nätverksträffar och dokumenterar erfarenheter på webben. Målet är att tillhandahålla verktyg som kan användas i jämställdhetsarbete inom yrkesutbildning

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Akershus fylkeskommune (Norge)

IDAN (Island)

Ålands Yrkesgymnasium (Åland)

Yrkesakademin (Finland)

Utbildningsstyrelsen (Finland)

Skolverket (Sverige)

Beviljade medel: 

400 000 DKK

Kontaktperson: 

Gunilla Rooke, e-post: gunilla.rooke@skolverket.seLogotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet