Jämställdhet i polisorganisationer

Status: 

Pågående projekt

Beviljat år: 

2016

Ämnen: 

arbetsliv och arbetsmarknad

Länder som ingår i projektet: 

Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Norge, Sverige

Projekttyp: 

nätverk

Det huvudsakliga syftet med projektet “Women in the Police” är att fokusera på jämställdhet och mångfald i polisorganisationer. Särskilt fokus riktas mot möjligheterna att kombinera arbetsliv och familjeliv och mot att i bred bemärkelse diskutera arbetsvillkor som kvinnor, likväl som män, möter i en mansdominerad organisation. I projektet kommer polisens rekryteringsprocesser granskas från ett jämställdhetsperspektiv.

Seminariet “Women in the police: from patrolling to leadership” arrangeras i Riga den 31/5-1/ 2017. Här kommer goda exempel och information från nationella satsningar för att öka andelen kvinnor inom polisen i de nordiska och baltiska länderna att presenteras och diskuteras. Ambitionen är att undersöka om olika jämställdhetsstrategier faktiskt resulterat i en högre andel kvinnor på alla nivåer inom polisen. Har strategierna lett till önskad effekt?

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Nordic-Baltic Network of Policewomen (NBNP) (Island)
Latvian State Police
Norwegian Police
Danish National Police
Southwestern Finland Police Department
Estonian Police and Border Guard Board
Police in the Southwest Iceland

Beviljade medel: 

320 000 DKK

Kontaktperson: 

Berglind Eyólfsdóttir, e-post: berglind.eyjolfsdottir@lrh.isLogotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet