Jämställdhet, transport och hållbar utveckling

Status: 

Avslutat projekt

Beviljat år: 

2013

Ämnen: 

transporter

Länder som ingår i projektet: 

Danmark, Norge, Sverige

Projekttyp: 

arrangemang, nätverk

Genom projektet samverkade forskare från olika nordiska länder för att synliggöra aktuell forskning om genus och transport.
Inom projektet anordnades en workshop vid Nordiskt Forum i Malmö 2014 dit nätverket bjöd in forskare, aktivister, organisationer, beslutsfattare och andra aktörer som arbetar med jämställdhet, hållbar utveckling och transporter.

Workshopen var ett avstamp för nätverket där kön, risker och sårbarhet i trafiken diskuterades. För att minska olyckor och skapa en mer jämställd och hållbar transportpolitik behövs förståelse för strukturer och sociokulturella aspekter i förhållande till trafik.

Intersektionalitet och normkritik kan vara goda verktyg i detta, var en av slutsatserna. Man konstaterade även att beslutsfattare behöver ha lättillgänglig information. Under Nordiskt Forum beslöts även tid för nästa möte som hölls 2015. Både forskningsorganisationer och politiker bjöds in till detta möte, och samarbetet fortsätter.

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Koordinationen for Kønsforskning
Transportøkonomisk Institutt
Tema Genus, Linköping Universitet

Beviljade medel: 

50 000 DKK

Kontaktperson: 

Hilda Roemer Christensen
E-post: hrc@soc.ku.dkLogotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet