Jämställdhetsutbildning på gymnasienivå

Status: 

Avslutat projekt

Beviljat år: 

2014

Ämnen: 

Länder som ingår i projektet: 

Danmark, Island, Sverige

Projekttyp: 

publikation

Intresset för feminism och jämställdhet ökar i Norden. Nordiskt Forum Malmö 2014 lockade 30 000 deltagare från hela Norden. Men fortfarande behövs mer kunskap om jämställdhet och de internationella och nationella åtaganden som de nordiska länderna gjort för jämställdhet. Projektet ”Bygga och utveckla jämställda Norden” syftar till att ta till vara på det engagemang och den kunskap som Nordiskt Forum resulterat i. Målgruppen är gymnasieungdomar. I projektet tas ett utbildnings- och metodmaterial inklusive en lärarhandledning fram. Materialet bygger på Kvinnokonventionen, Handlingsplanen från Peking, slutsatserna från Nordiskt Forum och fakta om jämställdhet. Materialet kommer att användas i totalt tio gymnasieskolor i Sverige, Danmark och Island.

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Sveriges Kvinnolobby
Kvinderådet
Kvenréttindafélag Íslands

Beviljade medel: 

280 000 DKK

Kontaktperson: 

Stephanie Thögersen, e-post: stephanie.thogersen@sverigeskvinnolobby.seLogotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet