Jämställt föräldraskap – jämställt arbetsliv

Status: 

Pågående projekt

Beviljat år: 

2017

Ämnen: 

arbetsliv och arbetsmarknad

Länder som ingår i projektet: 

Island, Norge, Sverige

Projekttyp: 

arrangemang, nätverk

Den ojämna fördelningen av kvinnors och mäns betalda och obetalda arbete är en grundförklaring till ojämställdhet i arbetslivet, och i samhället i stort. Föräldraförsäkringen är avgörande för kvinnors lönearbete, men så länge kvinnor tar ett större ansvar för barn kan jämställdhet i arbetslivet inte nås.

I detta projekt kartlägger vi systemen för föräldraförsäkring i de nordiska länderna för att se hur de påverkar kvinnors arbete och mäns uttag av föräldrapenning. Resultaten sammanställs i en rapport där vi också ger förslag till hur systemen kan förbättras för att öka jämställdheten. Resultaten presenteras för nordiska beslutsfattare vid en lansering i Stockholm och sprids genom kampanjarbete i Sverige, Norge och på Island.

Med projektet vill vi påverka beslutsfattare i de nordiska länderna att driva utvecklingen framåt vad gäller jämställt föräldraskap, och bidra till att nå målen om lika möjligheter till omsorg, makt och inflytande för kvinnor och män i Norden.

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Sveriges Kvinnolobby
Norges Kvinnelobby
Kvenréttindafélag Íslands

Beviljade medel: 

480 000 DKR

Kontaktperson: 

 Johanna Dahlin, e-post: johanna.dahlin@sverigeskvinnolobby.seLogotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet