Könsrelaterat våld – fokus på förövare

Status: 

Avslutat projekt

Beviljat år: 

2016

Ämnen: 

könsbaserat våld, män och maskuliniteter

Länder som ingår i projektet: 

Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige

Projekttyp: 

arrangemang

Projektet arrangerade i december 2016 konferensen “Confronting Gendered Violence: Focus on Perpetrators” om könsbaserat våld med fokus på förövare, i Helsingfors. Konferensen hade fokus på forskning om våldsutövare, behandlingsalternativ och sociala skydds- och stödsystem och den arrangerades i samarbete med det finska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet.

Konferensen samlade forskare och experter på förövarvåld i Norden för att generera kunskap och undersöka olika sätt att stoppa våldsspiralen. Under konferensen presenterades även resultat från en ny nordisk rapport om modeller för att stoppa våld i nära relationer. Intresset för konferensen var stort, även utanför Norden.

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Alternativ til Vold (Norge)
Dialog mod Vold (Danmark)
Lyömätön Linja Espoossa (Finland)
Domestic Peace (Island)
Department of Child and Youth Studies, Stockholm University (Sverige)
Department of Social Work, University of Greenland
Metropolitan Police (Island)
Ministry of Social Affairs (Färöarna)

Beviljade medel: 

350 000 DKK

Kontaktperson: 

Kristín Pálsdóttir, e-post: kip@hi.isLogotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet