Könsrelaterat våld i Norden och Baltikum

Status: 

Avslutat projekt

Beviljat år: 

2014

Ämnen: 

könsbaserat våld, män och maskuliniteter

Länder som ingår i projektet: 

Estland, Finland, Lettland, Litauen, Sverige

Projekttyp: 

nätverk

Könsrelaterat våld är ett globalt problem som oftast bemöts enbart nationellt eller lokalt. Projektet Gendered Violence – Nordic-Baltic Dialogue syftade till att upprätta ett nordiskt-baltiskt polissamarbete inriktat på arbete mot trafficking, mäns våld mot kvinnor, samt mäns våld mot män. Målet var att öka polisens kapacitet att motverka trafficking och könsrelaterat våld, liksom bygga expertnätverk. Ytterligare en ambition var att dela kunskap och erfarenheter kopplat till dessa frågor.

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Nordic-Baltic Network of Policewomen (NBNP) (Island)
Danish National Police
Police and Border Guard Estonia
Finnish National Police
State Police of Latvia
Ministry of Interior, Immunity (Lettland)
National Criminal Investigation Service NCIS (Kripos) (Norge)

Beviljade medel: 

300 000 DKK

Kontaktperson: 

Berglind Eyjólfsdóttir, e-post: berglind.eyjolfsdottir@lrh.isLogotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet