Lag, rätt och jämställdhet

Status: 

Avslutat projekt

Beviljat år: 

2014

Ämnen: 

lag och rätt

Länder som ingår i projektet: 

Danmark, Finland, Norge, Sverige

Projekttyp: 

arrangemang

Syftet med detta projekt var att lyfta jämställdhetspolitiska frågor i Norden – exempelvis mäns våld mot kvinnor, diskriminering i arbetslivet, fördelning av resurser och välfärd – och undersöka rättens förmåga att främja jämställdhet. Detta skedde huvudsakligen under en rättsvetenskaplig tvådagarskonferens som möjliggjorde erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling (våren 2015). Konferensen vände sig till nordiska forskare och doktorander med ett intresse för kön och rätt i forskning, utbildning och samverkan. Under avslutningssessionen beslutades att juridiska fakulteten i Åbo skulle stå värd för nästa konferens, som planerades in för år 2017. Konferensen bidrog även till att säkra framtiden för det nordiska nätverket Kön och rätt.

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Juridiskt forum vid Umeå universitet
Universitetet i Tromsö
Faculty of Law, Turku University
Det Juridiske Fakultet, Köpenhamns universitet 

Beviljade medel: 

100 000 danska kronor

Kontaktperson: 

Monica Burman, e-post monica.burman@umu.seLogotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet